volgende pagina
vorige pagina
 
 
UNICEF
Onderwijs kan de cirkel van armoede doorbreken; het is de sleutel voor de ontwikkeling van een kind én van een samenleving. Een kind dat goed onderwijs volgt, creëert kansen voor de toekomst en krijgt kennis die kan worden doorgegeven aan volgende generaties. UNICEF, dé wereldwijde kinderrechtenorganisatie, streeft naar toegankelijk en goed onderwijs voor alle kinderen, want met goed onderwijs geef je kinderen de mogelijkheid om iets van hun leven te maken.
Onderwijs is een universeel mensenrecht. Toch gaan wereldwijd ruim 58 miljoen kinderen niet naar de basisschool. UNICEF vindt dat onacceptabel en zet zich in voor goed onderwijs voor álle kinderen.

De hulp van UNICEF is grootschalig: dankzij de uitgebreide samenwerkingsverbanden en het mandaat van de VN is de organisatie in staat om in een land miljoenen kinderen te bereiken. Op het gebied van onderwijs helpt UNICEF overheden en pleit bij hen voor een verbetering van de toegang en kwaliteit van educatie. UNICEF doet dat bijvoorbeeld door te pleiten om basisonderwijs gratis te maken. Ook helpt UNICEF de kwaliteit van onderwijs te verhogen door leerkrachten te trainen en onderwijsmethodes en -materialen te verbeteren. In noodsituaties zet UNICEF (tijdelijke) scholen op en verspreidt het schoolmateriaal.

Voor UNICEF is de steun van partners, vrijwilligers en donateurs daarbij heel hard nodig. Voor haar zestigste verjaardag zet nijntje zich specifiek voor dit doel in; de opbrengst van de veiling van de art parade komt ten goede aan de onderwijsprojecten van UNICEF. Samen werken we aan beter onderwijs voor álle kinderen.
> Klik hier voor meer informatie over de onderwijsprojecten van UNICEF